Avis legal

1. Raó social La Parrilla del Pou Nou

Vaya al sitio y obtenga juegos de casino gratis zeus slot en nuestro casino. Recursos limitados

Titular de la pàgina web: //p>

08811 Canyelles

CIF: J-649420114

E-mail contacto: [email protected]

Tel. contacto: 93 897 30 32

2. Avís i informació Legal i la seva aceptació

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei de la pàgina web http://laparrilladelpounou.com que La Parrilla del Pou Nou, posa a disposició dels usuaris d’ Internet interessats en els seus serveis i continguts (en endavant, els Usuaris).

La finalitat del lloc Web és la comercialització dels serveis oferts així com la difusió de noticies de caràcter informatiu i/o publicitari entre els usuaris formalment afiliats.

La Parrilla del Pou Nou, podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous, amb la finalitat de millorar el servei al client i actualitzar els serveis oferts.

La utilització d’aquest lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en el present Avís Legal en la versió publicada en el lloc Web en el moment en que l’ Usuari accedeixi.

3. Condicions d’ accés i utilització del Lloc Web

L’ Usuari es compromet a ser major d’ edat i fer un ús diligent del Lloc Web i dels serveis accessibles des del mateix , amb total subjecció a la Llei, a les bones costums i les presents Condicions Generals y, en el seu cas, condicions particulars, així como mantenint el degut respecte a la resta d’ usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquests Lloc Web.

En aquest sentit, l’ Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informació continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il•lícites i expressament prohibides en las presents Condicions Generals d’ Ús així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’ habilitin que resultin contraris als drets e interessos de La Parrilla del Pou Nou, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre en front als mateixos en cas de contravenir o incomplir les obligacions esmentades i/o que, en qualsevol cas (inclosa la introducció o difusió de virus informàtics), facin malbé, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’ informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de La Parrilla del Pou Nou, dels seus membres o de qualsevol usuari.

4. Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d’ Ús i la resta del marc normatiu, del Lloc Web, La Parrilla del Pou Nou, no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’ exactitud, exhaustivitat, actualitat, així como a errors o omissions dels que poguessin patir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, La Parrilla del Pou Nou, no garantitza la disponibilitat, continuïtat ni la infal•libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència esclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web y dels serveis habilitats en el mateix, així com a els errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que, en el seu cas, es prestin els serveis esmentats.

5. Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’ Ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

6. Bolletí i comunicacions electròniques comercials

La subscripció als serveis prestats des del Lloc Web suposa la subscripció voluntària per part de l’ Usuari al butlletí electrònic (newsletter) que es poguessin crear, on s’inclouen les noticies y novetats més rellevants del Lloc Web. En aquests sentit, l’ Usuari conscient i accepta la recepció dels mateixos. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’ Usuari, de forma escrita a través del correu electrònic [email protected]

7. Propietat Industrial i Intel·lectual

Queden reservats tots els drets d’ explotació.

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat industrial i intel•lectual.

Tots els continguts que es mostren en el Lloc Web i, en particular, articles, bases de dades, estudis comercials, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, codi en llenguatge, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual de La Parrilla del Pou Nou, i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc Web.

Els Usuaris manifesten que els continguts de qualsevol índole que insereixen en el lloc web, a través del formulari de contacte o del carret de la compra o un altre mitjà, no vulneren drets de cap classe de tercers, i assumeixen qualsevol responsabilitat, exonerant expressament a La Parrilla del Pou Nou, per qualsevol perjudici o vulneració de drets que aquests continguts poguessin ocasionar a tercers.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a la disposició del públic i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda en el Lloc Web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel•lectual o industrial i d’altres lleis aplicables.